SEEGERSÄKRINGAR SGH

  Grupp  2

Hem

  Blad  45
        Datum 04-10

 

      Rabattgrp  A
           
           
           
           
Seegersäkringar, typ SGH, DIN 472      
           

        Regale  
Dim       Art.nr  
8 mm       245-005  
9       245-010  
10       245-015  
11       245-020  
12       245-025  
           
13       245-030  
14       245-035  
15       245-040  
16       245-045  
17       245-050  
           
18       245-055  
19       245-060  
20       245-065  
21       245-070  
22       245-075  
           
23       245-080  
24       245-085  
25       245-090  
26       245-095  
27       245-100  
           
28       245-105  
29       245-110  
30       245-115  
31       245-120  
32       245-125  
           
33       245-130  
34       245-135  
35       245-140  
36       245-145  
37       245-150  
           
38       245-155  
39       245-160  
           
40       245-165  
41       245-170  
42       245-175  
43       245-180  
44       245-185  
           
45       245-190  
46       245-195  
47       245-200  
48       245-205  
50       245-210  
           
51       245-215  
52       245-220  
53       245-225  
54       245-230  
55       245-235  
           
56       245-240  
57       245-245  
58       245-250  
60       245-255  
62       245-260  
           
63       245-265  
65       245-270  
67       245-275  
68       245-280  
70       245-285  
           

Seegersäkringar i sortiment se Grupp 5 Sortiment nr 18 och 33

72       245-290  
75       245-295  
77/78       245-300  
80       245-305  
82       245-310  
           
85       245-315  
87/88       245-320  
90       245-325  
92       245-330  
95       245-335  
97/98       245-340  
           
           
Större dim lagerhålles i begr omfattning