Grupp  4
Hem SKYDDS- OCH KRYMPSLANG Blad  2
Datum 13-09
  Rabattgrp  D
   
             
             
SKYDDSSLANG SVART   Regale   
Dim utv.         Art.nr  
 
4 x 25 m         402-005  
        402-010  
8         402-015  
10         402-020  
12         402-025  
14         402-030  
16         402-035  
20         402-040  
             
             
             
KRYMPSLANG NELCON        
Krympslang flexibel polyolefin.        
Krympförh: 2:1          
Krymptemp: + 120o C  Svart        
Dim
  3.2 x 1000 mm 402-070
4.8         402-075  
6.4         402-080  
9.5         402-085  
             
12.7         402-090  
19.0         402-095  
25.4         402-100  
             
38.0         402-101  

51.0         402-102  
76.0         402-103  
102.0         402-104  
             
             
KRYMPSLANG MED LIM CGAT      
Krympslang av flexibel polyolefin med invändig    
beläggning av lim.          
Krympförh: 3:1   1.2 m längder      
Krymptemp: +120o C  Svart        
Dim            
  3  x 1200 mm       402-200  
6  x 1200       402-205  
9  x 1200       402-210  
             
12  x 1200       402-215  
18  x 1200       402-220  
24  x 1200       402-225  
39  x 1200       402-230  
             
             
             
  KRYMPSLANGSORTIMENT        

Innehåller 45 m krympslang i sex dim i plåtställ.     
Material: polyolefin   Krympförh:  2:1      
Krymptemp: +120o C  Svart        
  Rayspoolsats Nr: 1       402-105  
             
             
Lösa rullar          
Benämning m/spole        

LSTTR  2.4 10     402-110  
LSTTR  3.2 10     402-115  
LSTTR  4.8 9     402-120  
             
LSTTR  6.4 8     402-125  
LSTTR  9.5 6     402-127  
LSTTR  12.7 6     402-130  
LSTTR  19 5     402-133  
LSTTR  25.4 3     402-135