Grupp  4
Hem GENOMFÖRINGAR/PROPPAR   Blad  8
  Datum 13-10
        Rabattgrp  A
         
GENOMFÖRINGAR OCH PROPPAR     Regale   
Nr Typ d

Plåthål

D Spår     art.nr  
 
2705 G   3.2   9.5 14.3 0.8     408-108  
3140 G   4.8 15.9 20.6 1.6     408-115  
2550F G   6.4 11.9 15.9 1.6     408-120  
4010 G   7.9 10.3 15.9 1.6     408-125  
3556F G 11.1 14.3 19.1 1.6     408-130  
                   
 
2701F G 11.1 15.9 19.1 0.8     408-135  
3253F G 19.1 25.4 31.8 1.6     408-145  
2166BF G 22.2 25.4 31.8 1.6     408-150  
                   
2855 M   25.4 31.8 1.6     408-160  
3033 P   19.0 28.6 1.2     408-165  
 
4514 M   23.8 31.8 1.2     408-170  
2554 P   15.9 19 1.6     408-175  
2553F P   12.7 19 1.6     408-180  
                   
3146 P   11.1 12.7       408-190  
3145 P     7.9 9.5       408-195  
2328 P     9.5 12.7 2.4     408-200  
                   
                   
Nr   d Plåthål D H Spår      
106 G 6 10 14 12 8   408-005  
108 G 8 11.5 16 13 9   408-010  
110 G 10 14 18 15 10   408-015  
203 G 4 9 11 6 1   408-020  
204 G 4 6 9 6 1   408-025  
                   
206 G 6 10 13 2 2   408-030  
208 G 9 11 16 6 1   408-035  
210 G 10 12 18 11 1   408-040  
211 G 10 12 18 11 4   408-045  
212 G 12 20 24 10 4   408-050  
                   
213 G 13 21 26 9 2   408-055  
216 G 16 24 30 11 3   408-060  
221 G 21 31 28 11 1.5   408-065  
228/214 G 13 17 28 12 6   408-070  
                   
304 P 4 7.5 11 6.5 1   408-080  
306 P 7 10 15 5 1.3   408-085  
308 P 8 12 20 10 1   408-090  
                   
312 M 10 14 19 8 1.5   408-095  
314 P 14 18 25 12 1.5   408-100  
321 M 21 30 34 8 2   408-105  
                   
Genomföringar och proppar i sortiment se grupp 5      
Sortiment nr 42              
                   
G = Genomföring              
M = Genomföring med membran          
P = Propp