Grupp  4
Hem BILLAMPOR Blad  21
Datum 12-06
          Rabattgrp  D
             
             
             
             
LAMPOR FÖR BACK-, BROMS- OCH      
BAKLJUS, BLINKERS mm     Regale   

 

Nr/Typ Volt Watt Sockel   art.nr  
            12401 12 15 BA 15 S   421-010  
             
          12445 12 18 BA 15 S   421-015  
          13445 24 18 BA 15 S   421-020  
          12496-O 12       421-023  
             
25803/12498 12 21 BA 15 S   421-025  
          12498-O 12       421-026  
25837/13498 24 21 BA 15 S   421-030  
25838/13498HD 24 21 BA 15 S   421-035  
             
           12402 12 15 BA 15 d   421-040  
             
25804/12499 12 21/5 BAY 15 d   421-050  
          12499-O 12       421-051  
          12594 12 21/24 BAZ 15 d   421-052  
          12594-O 12 21/24 BAZ 15 d   421-053  
25839/13499 24 21/5 BAY 15 d   421-055  
25913/1157    *) 12 32/3 CP BAY 15 d   421-057  
             
25835/13401 24 15 BA 15 S   421-125  
25836/13402 24 21 BA 15 d   421-130  
             
*) skakstark            
             
             
PARKERINGS- OCH KONTROLLAMPOR      
Nr/Typ Volt Watt Sockel      
25812/12821 12 5 BA 15 S   421-060  
25846/13821 24 5 BA 15 S   421-065  

 

             
  25831/3821HD  *) 24 5 BA 15 S   421-070  
             
25811/12814 12 10 BA 15 S   421-075  
25844/13814 24 10 BA 15 S   421-080  
             
          12822 12 5 BA 15 d   421-085  
25848/13822 24 5 BA 15 d   421-090  
             

 

25814/12829 12 2 BA 7 S   421-095  
25820/12913 12 2 BA 9 S   421-100  
  25821/12929 12 4 BA 9 S   421-105  
25806/12516 12 1,2 Glas   421-110  
25801/12256 12 3 Glas   421-115  
             
25825/12598 12 1,2 Glas int.   421-132  
25827/12597 12 1,2 Glas int.   421-133  
25826/12600 12 2 Glas int.   421-134  
25822/12961   12 5 Glas      421-135  
             
25830/13256  24 3 Glas   421-138  
25849/13829 24 2 BA 7 S   421-140  
25856/13913 24 2 BA 9 S   421-145  
25857/13929  24 4 BA 9 S   421-150  
             
25841/13516 24 1,2 Glas   421-155  
25859/13598 24 1,2 Glas int.   421-160  
25860/13597 24 1,2 Glas int.   421-165  
             
*) skakstark