Grupp  4
Hem

MÄTINSTRUMENT

Blad  28
Datum 14-11
              Rabattgrp  D
                 
                 
                   Regale 

MULTIMETER   METOFIX            art.nr
EM 300               428-005
EM 500               428-010
                 
                 
                 
                 

MULTIMETER   BENNING          
MM 1 - 1             428-015
MM 1 - 2             428-020
MM 1 - 3             428-025
                 
                   
                 
                 

TÅNGAMPEREMETER  BENNING          
CM 1 - 2             428-030
CM 2               428-035
                 
                   
                 
                 

SPÄNNINGSPROVARE  BENNING           
PROFIPOL             428-040
DUSPOL exp             428-045
                 
                 
                 

LEDNINGSPROVARE BENNING
DUTEST               428-050
Akustisk och visuell indikering          
                 
                 
                 
                 
TESTINSTRUMENT  PHASEN 18356-0101      
  Beröringsfri spänningsprovare         428-055
För kontroll av spänningsförande ledningar,         
vägguttag, hela/trasiga säkringar m m.          
                 
 
TESTINSTRUMENT MAGNET STICK 18356-0408      
Beröringsfri magnetfältsindikator  428-060
Indikerar alla typer av magnetfält över 300 gauss
                 
                 
     Metofix     EM 300      Metofix      EM 500     Benning     MM 1-1     Benning     MM 1-2     Benning    MM 1-3     Benning    CM 1-2      Benning   CM 2
Grund precision 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1 % 0,5 %
Växelspänning 500 V 600 V 750 V 750 V 750 V 600 V 600 V
Likspänning 500 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V
Växelström   10 A   10 A 10 A 400 A 600 A
Likström 200 mA 10 A   10 A 10 A   600 A
Resistans 2 MΩ 40 M 20 M 20 M 20 M 20 M 40 M
Kontinuitet/diod     Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/- Ja/-
Frekvens   10 MHz   20 MHz 20 MHz    
Kapacitet   10 uF   2 mF 2 mF    
Temperatur          -20 - +800o    
Volt sensor     Ja Ja Ja     
Minne              Hold Hold max/min Hold max/min Hold Hold max
Mätmetod     RMS RMS RMS RMS  True RMS
Mätning kategori     III 600 V III 600 V III 600 V III 600 V III 300 V
Artikelnummer 545726 545728 044081 044082 044083 044062 044035