Grupp  6
Hem CIRKULÄR/AXIALBORSTAR Blad  3
Datum 14-06
            Rabattgrp  D
               
               
               

 

               
  CIRKULÄRBORSTAR       Regale   
  Nr Diam Bredd Axelhål Max r/m   art.nr  
5353-4103 100 mm 13 mm 13 mm 8000   603-005  
5353-4152 100 20 20 8000   603-010  
               
5353-4251 125 22 20 6000   603-020  
5353-4301 150 21 31,75 6000   603-030  
               
5353-4400 200 20 31,75 4500   603-035  
5353-4459 200 30 31,75 4500   603-045  
5353-4509 200 38 31,75 3600   603-047  
               
5353-5605 250 30 20 3600   603-050  

 

               
               
                 
AXIALBORSTAR            
Med gängat hål M 14, vågig pianotråd och kåpa av plåt    
  Nr Diam Tråddiam Max r/m        
6009-5205 110 mm 0,50 8500     603-055  
6009-5502 125 0,50 6500     603-060  
               
               
               
 
Enl ovan men med virad specialTråd        
  Nr Diam Tråddiam Max r/m        
5347-5000 65 mm 0,35 12500     603-065  
5347-5307 80 0,80 8500     603-070  
5347-5505 100 0,80 8500     603-075  
               
               

 

               
  AXIALBORSTAR            
6 mm. axeltapp            
  Nr Diam Tråddiam Max r/m        
5343-0104 30 mm 0,20 15000     603-080  
5343-0203 40 0,25 13000     603-085  
5343-0302 60 0,25 10000     603-090  
               
               
               
 
CIRKULÄRBORSTAR          
6 mm. axeltapp            
  Nr Diam Tråddiam Max r/m        
5348-5009 25 mm 0,20 20000     603-095  
5348-5108 40 0,25 18000     603-100  
5348-5207 50 0,20 15000     603-105  
8348-5306 60 0,20 15000     603-110  
8348-5454 80 0,25 15000     603-115  
               
               
               

 

ÄNDBORSTAR/SOTBORSTAR          
6 mm. axeltapp            
  Nr Diam Tråddiam Max r/m        
5345-5002 10 mm 0,30 20000     603-120  
5345-5101 17 0,50 18000     603-125  
5245-5200 28 0,50 15000     603-130  
5345-5309 30 0,50 15000     603-135