Grupp  6
Hem STÄDUTRUSTNING Blad  8
Datum 11-01
  Rabattgrp  B
   
           
           
           
SOPBORSTAR FÖR LÅNGT SKAFT Regale 
 
Nr Typ Dim   art.nr  
2121-00036 Tagel  400 mm   608-010  
2121-00051 Tagel  500   608-015  
2121-00077 Tagel 600   608-020  
2121-00093 Tagel 700   608-025  
           
2121-00200 Tagel/Cocos 400    608-026  
2121-00226 Tagel/Cocos 500   608-027  
2121-00242 Tagel/Cocos 600   608-028  
2121-00267 Tagel/Cocos 700   608-029  
           
           
           
KVASTAR          

 

Nr Typ Dim      

 

2121-00440 Röd PVC 300 mm   608-030  
2121-00465 "- 400   608-035  
2121-00408 Piassavablandning 300   608-040  
2121-00424 "- 400   608-045  
           
           
           
SKAFT AV TRÄ          
Nr Typ Dim      
2121-05027 Trävit diam. 24 mm 1500   608-060  
           
           
           
BÄNKBORSTAR 
Nr Typ Dim
2121-00788 Tagelblandning 295 mm   608-075  
2121-00705 Tagelblandning 355 mm 608-080
2121-00721 Cocosblandning 350 mm 608-085
           

 

           
           
STÅLTRÅDSKVASTAR        
 
Nr Typ Dim      
0056-5002 Rund gjutståltråd 300 mm   608-090  
           
           
 
NAGELBORSTE
Nr Typ        
2121-00887 Plast, dubbel     608-095  
2121-00879 Trä, dubbel     608-100