Grupp  6
Hem LYFTKOMPONENTER KLASS 8 Blad  47
Datum 06-10
    Rabattgrp  D
     
             
             
             
             
Artikel- Benämning Max last     Regale  
nummer   Ton     Art nr  
 
TPL-6 Lyftögla 1,6     647-005  
TPL-7/8 Lyftögla 2,2     647-015  
TPL-10 Lyftögla 3,15     647-020  
TPL-13 Lyftögla 5,3 647-025
KBL-6 Kopplingslänk 1,12     647-030  
KBL-7/8 Kopplingslänk 2 647-035
KBL-10 Kopplingslänk 3,15 647-040
KBL-13 Kopplingslänk 5,3     647-045  
 
             
SA-7/8 Schakel 2     647-050  
SA-10 Schakel 3,15     647-055  
SA-13 Schakel 5,3     647-060  
             
  SKE-6 Säkerhetskrok 1,12     647-065  

 

SKE-7/8 Säkerhetskrok 2     647-070  
SKE-10 Säkerhetskrok 3,15     647-075  
SKE-13 Säkerhetskrok 5,3     647-080  
 
SKS-6 Säkerh.k m lekare 1,12 647-085
SKS-7/8 Säkerh.k m lekare 2 647-090
  SPE-5/6 Lastkrok m spärr 1,12 647-095
  SPE-7/8 Lastkrok m spärr 2 647-100
SPE-10 Lastkrok m spärr 3,15     647-105  

 

             
K-8 Kätting Klass 8 2 1-meter   647-110  
K-8 Kätting Klass 8 2 2-meter   647-115  
  K-8 Kätting Klass 8 2 3-meter   647-120  
             

 

K-10 Kätting Klass 8 3,15 1-meter   647-125  
K-10 Kätting Klass 8 3,15 2-meter   647-130  
K-10 Kätting Klass 8 3,15 3-meter   647-135  
       
Klass 8 kätting i andra längder offereras på begäran      
             
L-1SKE-10 Lyftlänga 1-part 3,15 2-meter   647-140  
L-2SKEINK-7 Lyftlänga 2-part 2,1 2-meter   647-145  
       
Lyftlängor i andra utföranden offereras på begäran      
             
             
               
             
             
Pallgafflar och övriga lyftredskap offereras på begäran