Grupp  7
Hem VERKTYG Blad  45
Datum 07-10
          Rabattgrp  D
             
             
             
HAMMARE/SLÄGGOR       Regale  
Nr Typ Bet Vikt     Art.nr  
1795-0403 Penhammare Hul AB200 300 g   745-155  

 

1795-0502 Penhammare Hul AB300 400   745-160  
1795-0601 Penhammare Hul AB400 500   745-165  
1795-0700 Penhammare Hul AB600 650   745-170  
             
1800-0208 Kulhammare Hul XK150 220 g   745-180  
1800-0307 Kulhammare Hul XK200 320   745-185  

 

1800-0406 Kulhammare Hul XK300 450   745-190  
1800-0505 Kulhammare Hul XK400 560   745-195  
1800-0604 Kulhammare Hul XK500 670   745-200  
             

 

1918-0652 Smideshammare Hul Z900  900 g   745-225  
1918-0801 Smideshammare Hul Z1100 1400   745-230  
1918-0900 Smideshammare Hul Z1500 1700 745-235
1918-1007 Smideshammare Hul Z2000 2300 745-240
             
4392-0107 Snickarhammare MIKI 16 oz   745-245  
  stålskaft gummih          

 

4393-0106 Snickarhammare MIKI 16 oz   745-260  
  glasfiberskaft          
  1936-0205 Mejselhammare ME 1200 1,3 kg   745-265  
1936-0304 Mejselhammare ME 1500 1,5 kg 745-270

 

 

1938-0203 Mejselhammare   1200 g   745-274  
  m ovalt stålskaft          
  1923-0309 Slägga  SRP 4000 4,5 kg   745-280  
  1924-0308 Slägga  MH 500 5,5 kg   745-285  
             

 

3100-0250 Kopparslägga   1,0 kg   745-290  
  8760-0102 Blyslägga   2,0 kg   745-295  
  1911-0105 Plåtslagarhammare   0,5 kg   745-305  

 

  PR 300 (Takhammare)        
  1961-0104 Plastklubba 1961     745-306  
             
             
VERKTYG            
Nr Typ Bet Vikt        
2275-0103 Bräckjärn 101B     745-308  
2278-0308 Bräckjärn 107/24"     745-310  

 

7334-0200 Bräckjärn 109/25"     745-315  
7334-0309 Bräckjärn 109/28"     745-320  
7334-0408 Bräckjärn 109/36"     745-322  
  2240-1202 Vedbodyxa   0,9 kg   745-325  
  2284-0201 Stålspett SP-6 1350 mm   745-328  

 

2284-0300 Stålspett SP-7 1500 mm   745-330  
  6445-0109 Handspett aluminium H480B     745-500  

 

6445-0208 Brytspak aluminium H700     745-505  
6445-0307 Handspett aluminium H700B     745-510  
6445-0406 Flänsspett aluminium F430     745-515  
6445-0505 Brytspak aluminium F820     745-520  
  6449-0105 Aluminiumspett B1200     745-525  

 

6449-0303 Aluminiumspett B1500     745-530  
6449-0402 Aluminiumspett B1500S     745-535